Kvalitetspolicy

Ett av våra kärnvärden är kvalitet och vi jobbar ständigt för att säkerställa kvalitet på alla de delar vi utvinner. Detta gör vi för att kunna säkerställa funktionalitet och ge den garanti vi kan. I många fall uppnår de delar som vi säljer kvalitet som motsvarar nya delar som finns på marknaden. Vårt kvalitetsarbete innefattar bland annat

 • Kvalitetssystemet tolkar och tillgodoser de krav som anges i standarden SS-EN ISO 9001:2000 samt lagar, förordningar och myndighetskrav.
 • Ständiga förbättringar är allas angelägenhet.
 • Kvalitetsmål är fastställda av företagsledningen och följs upp kontinuerligt. Dessa omfattar även att uppfylla våra kunders behov, krav och förväntningar.
 • Vårt engagemang används för kundens bästa.
 • Genom information och utbildning utvecklas våra medarbetare kontinuerligt.
 • Vi redovisar öppet vår kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål.

Miljöpolicy

När det kommer till miljöfrågor så jobbar vi kontinuerligt hårt för att ta vårat ansvar. Vi har alltid miljön i åtanke när vi utför demonteringar och kan därmed erbjuda en miljöriktig skrotning av din bil.  Vi arbetar för återvinning och återanvändning av fordonsdelar. För att främja ständiga förbättringar och en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer har vi fastställt följande punkter.

 • Vi åtar oss att följa relevant lagstiftning och kraven i standarden SS-EN ISO 14001:2004
 • Vi åtar oss att arbeta med ständiga förbättringar för en minskad miljöbelastning och för förebyggande av miljöförorening genom en ökad återanvändning och återvinning av uttjänta och krockskadade fordon.
 • För förverkligande och efterlevnad av denna policy har vi ställt upp lång- och kortsiktiga mål.
 • Vi håller våra kunder, leverantörer och myndigheter informerade om vårt miljöarbete. Genom information och utbildning utvecklar vi våra anställdas ansvar för miljön.
 • Vi redovisar öppet vår miljöpolicy.

Har du några frågor om hur vi jobbar med frågor kring kvalitet eller miljö så kan du alltid höra av dig till oss genom att maila till info.linkoping@atracco.se eller genom att ringa till vår växel på 013-397024. Hos oss ska du kunna vara säker på att din bildemontering kommer att ske på ett miljöriktigt sätt och att kvalitet på de delar du beställer alltid är av hög kvalitet. Du kan också alltid läsa mer om hur vi arbetar här.